Billbooks Voorwaarden van Diensten

  • Billbooks Inc ("Billbooks", "wij", "ons" en de voorwaarden van gelijke strekking) biedt deze website en de diensten die door of via deze website aan u onderworpen aan deze bepalingen en voorwaarden van het gebruik (deze "Voorwaarden" ).

  • Tenzij anders aangegeven, worden alle wijzigingen of aanpassingen die onmiddellijk van kracht bij plaatsing van de herzieningen op de site, en uw voortdurende gebruik van de Diensten na die tijd zal uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen of aanpassingen vormen. U dient van tijd tot tijd de Algemene Voorwaarden alsmede alle beleid en documenten opgenomen in hen om de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten te begrijpen. De Voorwaarden zullen van de 'Laatst bijgewerkt' datum altijd bovenaan verschijnen. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de Diensten. Als u vragen heeft over de voorwaarden, kunt u mailen naar support@billbooks.com

  • In deze Voorwaarden, onze klanten en hun medewerkers aan wie zij geven "personeel" toegang tot hun Billbooks rekening worden "Abonnees", en klanten van onze klanten die gebruik maken van de Diensten (bijvoorbeeld te bekijken of te betalen abonnees facturen) worden "klanten". In deze Algemene gebruikers van de Diensten, of ze nu Abonnees, klanten, leden van de Billbooks forum, mensen die reageren op de Billbooks blog, of casual browsers van de Site, worden "gebruikers" genoemd.

  • Lees deze voorwaarden voordat u de Diensten gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van de Diensten stemt u ermee in dat u wettelijk gebonden aan deze Voorwaarden en alle voorwaarden, beleid en richtlijnen waarnaar wordt verwezen in deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden in hun geheel, mag u geen gebruik maken van de Diensten.

  • De Diensten zijn niet bedoeld om te worden gebruikt door kinderen. U moet ten minste de leeftijd van meerderheid zijn (16 jaar) om de Diensten te gebruiken.

  • De Diensten zijn voor uw eigen gebruik. Je mag niet doorverkopen, verhuren of hen op een andere manier aan iemand anders geven, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan is door de toepassing.

  • Billbooks behoudt zich het recht voor om te wijzigen van een van de bepalingen en voorwaarden die zijn opgenomen in deze Voorwaarden, of enig beleid of richtlijn van toepassing zijn op de Diensten, te allen tijde en naar eigen goeddunken. Als we dat doen, zullen we u op de hoogte op het e-mailadres u in uw registratie-informatie, indien van toepassing. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw account annuleren met ons zonder verdere verplichting, met uitzondering van het bedrag voor het saldo van de facturatie periode waarin u uw rekening (als uw factureringsperiode maandelijks is, zullen we pro-rata uw rekening naar de dichtstbijzijnde einde van de maand na de annulering).

  • In deze voorwaarden hebben noemen we deze website, een opvolger websites (samen de "Site") en de software die wij bieden de "Toepassing". De aanvraag omvat (i) uw gebruik van de Billbooks API. We verwijzen naar de diensten die door de toepassing als de "Diensten".

1. Privacy beleid

Zie het privacybeleid Billbooks het beleid, verkrijgbaar bij (de "Privacy Beleid") voor informatie over hoe Billbooks verzamelt, gebruikt en persoonlijk identificeerbare informatie van zijn gebruikers onthult. Door het gebruik van de Diensten aan onze gebruiken, verzamelen en openbaar maken van persoonlijk identificeerbare informatie eens in overeenstemming met de Privacy Beleid.

2. Registratiegegevens; Rekening beveiliging

Als u zich registreert voor een account op de Diensten, stemt u ermee in om (a) accurate, actuele en volledige informatie die kan worden gevraagd door een registratie formulieren op de Diensten ("Registratiegegevens"), (b) de veiligheid bewaren van uw wachtwoord en uw API-sleutel, (c) het onderhouden en direct bijwerken van de registratiegegevens, en alle andere informatie die u aan Billbooks, en te houden juist, actueel en volledig, en (d) alle risico's van onbevoegde toegang te aanvaarden tot de Registratiegegevens en alle andere informatie die u aan Billbooks. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op uw Billbooks rekening, en voor alle kosten die door uw Billbooks rekening.

3. Vergoedingen, Heffingen, Belastingen

Vergoedingen en andere heffingen voor het gebruik van de Toepassing en voor elke add-ons worden beschreven op de Site. Zij kunnen veranderen van tijd tot tijd. Als we ze veranderen, dan informeren wij u ten minste 30 dagen van tevoren. Als ze dan veranderen, kan uw voortgezet gebruik van de Toepassing of de Add-ons, in voorkomend geval, na de wijziging stemt u in met de nieuwe vergoedingen en kosten na de ingangsdatum van de wijziging. Elke wijziging aan vergoedingen en andere heffingen zijn niet van toepassing voor de facturering periode waarin de verandering zich voordoet.

U bent verantwoordelijk voor alle belastingen die van toepassing op de vergoedingen en heffingen die in een toepasselijke jurisdictie.

4. Eigendom, Auteursrechten en Handelsmerken

In deze Algemene Voorwaarden de inhoud beschikbaar via de Diensten, met inbegrip van alle informatie, gegevens, logo's, merken, tekeningen, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluidsbestanden, andere bestanden en de selectie en indeling, heet "Inhoud". Inhoud door gebruikers, of ze nu Abonnees, klanten of andere gebruikers, heet "Gebruiker Inhoud". Bijvoorbeeld, gegevens over haar klanten en over de rooster-items die een abonnee geeft tot de diensten is Gebruiker Inhoud van dat Abonnee, gegevens over de betalingen die een Klant levert tot de diensten is Gebruiker Inhoud van de Klant, en inhoud die een gebruiker in de Billbooks forum of komt als een commentaar op de Billbooks blog is Gebruiker Inhoud van de Gebruiker.

Gebruiker Inhoud is dat de eigendommen van gebruiker. Billbooks 'alleen maar goed om dat Gebruikers Inhoud is de beperkte licenties heeft verleend het hem in deze Voorwaarden. Die licenties worden beschreven in de punten 5 en 17 van deze Algemene Voorwaarden.

Anders dan de Gebruiker Inhoud, de Diensten, alle inhoud en alle software beschikbaar op de Diensten of gebruikt voor het maken en gebruiken van de Diensten is het eigendom van Billbooks of haar licentiegevers, en is beschermd door Amerikaanse en internationale wetten op het auteursrecht en alle rechten op de Diensten, zoals inhoud en de software worden uitdrukkelijk voorbehouden. Alle handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die in de Diensten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Verwijzing naar producten, diensten, processen of andere informatie, met handelsnaam, handelsmerk heeft, fabrikant, leverancier of anderszins niet vormen of enkele wijze de goedkeuring, sponsoring of aanbeveling daarvan door Billbooks.

Je Gebruiker Inhoud is uw verantwoordelijkheid. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, noch voor enig verlies of schade uw Gebruikersinhoud kunnen aanbrengen aan u of andere mensen. Hoewel we niet verplicht om dat te doen, hebben we de absolute discretie te verwijderen, te bekijken of bewerken zonder vooraf om toestemming te hebben gevraagd elk Gebruikers Inhoud geplaatst of opgeslagen op de Diensten, en we kunnen dit op elk gewenst moment en om welke reden doen. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van kopieën van en het vervangen van enkele Gebruikers Inhoud die u plaatst of op te slaan op de Diensten. Als u toestemming geeft aan derden om uw Gebruikers Inhoud te openen via de Diensten, onder meer door de Billbooks API of een add-on, gaat u ermee akkoord dat wij mogen verstrekken aan hen de Gebruikersinhoud, ook en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor hebben het gebruik van dergelijke Gebruikersinhoud.

5. Uw Beperkte licentie van Uw Gebruiker Inhoud aan Billbooks

We beweren niet dat een eigendomsbelang in uw Gebruikersinhoud, maar we moeten het recht om uw Gebruikers Inhoud te gebruiken voor zover dat nodig om de site te beheren en om de Diensten te leveren, nu en in de toekomst. Bijvoorbeeld, als u reacties achterlaten op de Billbooks blog of berichten op het forum Billbooks, hebben we uw licentie om dat Gebruikers Inhoud weer te geven op de Diensten, en we moeten het recht op sublicentie dat Gebruikers Inhoud op onze andere gebruikers, zodat ze kunnen bekijken dat Gebruikers Inhoud. Als u een abonnee en voert timesheetgegevens in verband met een klant en configureren van uw rekening timesheet gegevens weer te geven op uw klanten, hebben we uw licentie om dat Gebruikers Inhoud te gebruiken in de werking van de Diensten, en we moeten het recht op sublicentie dat Gebruikers Inhoud op uw klanten voor dat doel.

Daarom, met het plaatsen of verspreiden van Gebruikers Inhoud op of via de Diensten, u (a) subsidie Billbooks en haar gelieerde bedrijven en dochterondernemingen een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare recht te gebruiken, vertonen, uitvoeren, reproduceren, distribueren, publiceren, wijzigen , aanpassen, vertalen, en er afgeleide werken van dergelijke Gebruikersinhoud, in de wijze en voor de doeleinden waarvoor de Diensten van tijd tot tijd gebruik van dergelijke Gebruikersinhoud, (b) en garandeert u dat (i) u de eigenaar bent en controle over alle van de rechten op de Gebruikersinhoud die u plaatsen of anderszins te verspreiden of u op andere wijze de wettige recht te plaatsen en te distribueren die Gebruikersinhoud, naar of via de Diensten, en (ii) het gebruik en de plaatsing of andere overdracht van dergelijke Gebruikersinhoud geen inbreuk maakt op deze voorwaarden en zal geen inbreuk op rechten van of schade veroorzaken aan een persoon of entiteit.

Als uw Gebruikersinhoud is bedoeld voor het gebruik van andere gebruikers (bijvoorbeeld als u facturen uit te reiken aan klanten of derden machtigen om uw Gebruikers Inhoud te openen via de Billbooks API), geeft u ook ons en onze filialen en dochterondernemingen van een niet-exclusieve , royalty-vrije, overdraagbare recht om sublicenties dergelijke Gebruikersinhoud die gebruikers voor hun gebruik in verband met het gebruik van de Diensten, zoals beschreven in hoofdstuk 5 van deze Algemene Voorwaarden.

Deze licenties van u zijn niet-exclusief, want je hebt het recht om uw Gebruikersinhoud elders te gebruiken. Ze zijn vrij van royalty's, omdat we zijn niet verplicht om u te betalen voor het gebruik van uw Gebruikers Inhoud op de Diensten. En ze zijn overdraagbaar, want we moeten het recht voor deze licenties over te dragen aan een opvolger exploitant van de Diensten. Onze rechten op "wijzigen, aanpassen, vertalen, en afgeleide werken van te maken" zijn nodig omdat de normale werking van de Diensten doet dit om uw Gebruikersinhoud tijdens het verwerken voor gebruik in de Diensten.

6. Onze Beperkte licentie van Inhoud naar U

Billbooks verleent u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Diensten af en te bekijken, kopiëren en afdrukken van de delen van de inhoud voor u beschikbaar via de Diensten. Een dergelijke vergunning is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, en in het bijzonder op voorwaarde van het volgende: (i) kunt u alleen bekijken, kopiëren en afdrukken zoals delen van de inhoud voor eigen gebruik, (ii) mag u niet op een andere manier wijzigen of afgeleide werken van de Inhoud, of te reproduceren, te verspreiden of weer te geven van de inhoud (met uitzondering van bladzijde cacheing ), behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Agemene Voorwaarden; (iii) mag u niet verwijderen of wijzigen op enig auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten die zijn geplaatst in de inhoud, (iv) mag u niet gebruiken van data mining, robots of soortgelijke gegevens verzameling of extractie methoden, en (v) mag u niet gebruik maken van de Diensten of de Inhoud anders dan voor het beoogde doel.

Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk is toegestaan, is het gebruik van enig gedeelte van de Inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar ten strengste verboden en zal de vergunning op deze afdeling, deze overeenkomst en uw rekening bij ons te beëindigen. Elk onbevoegd gebruik kan ook inbreuk plegen op de wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrecht en merkenrecht. Tenzij expliciet vermeld, mag niets uit deze voorwaarden worden ge├»nterpreteerd als het verlenen van een licentie voor intellectuele-eigendomsrechten, hetzij via uitsluiting, implicatie of anderszins. De licentie in deze paragraaf is herroepbaar door Billbooks op elk gewenst moment.

Uw gebruik van add-on wordt beheerst door de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers die aan die Add-on, en niet van toepassing is deze afdeling van de Algemene Voorwaarden. De Licentieovereenkomst voor eindgebruikers is een overeenkomst tussen u en de leverancier van die add-on, en u erkent dat de licentieovereenkomst voor eindgebruikers is een bindende overeenkomst tussen u en die provider. Uw gebruik van de Dienst door middel van een add-on, met inbegrip van alle inhoud die mogelijk aan u worden geleverd via de Add-on, is onderworpen aan deze afdeling van de Voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat uw gebruik van de Diensten en de inhoud in overeenstemming zal zijn met deze licentie en geeft geen inbreuk of schending van de rechten van een andere partij of in strijd met enige overeenkomst of wettelijke verplichting tot andere partijen, of strijd is met de toepasselijke wetgeving.

Om toestemming voor het gebruik van content die niet in deze licentie aan te vragen, kunt u contact opnemen Billbooks op het adres vermeld op de bodem van deze Algemene Voorwaarden.

7. Het gebruik van Interactieve Gebieden en de Diensten

De Diensten kunnen discussiefora, bulletin boards, toetsing diensten of andere fora waarin u of derden kunnen overzichten of andere inhoud, berichten, materialen of andere voorwerpen op de Diensten ("Interactive Areas"). Als Billbooks biedt dergelijke interactieve gebieden, bent u zelf verantwoordelijk voor uw gebruik van dergelijke interactieve gebieden en deze gebruiken op eigen risico. Gebruiker Inhoud voorgelegd aan een openbaar gedeelte van de Diensten zullen worden beschouwd als niet-vertrouwelijk. U stemt ermee in niet te plaatsen, te uploaden, verzenden, distribueren, opslaan, of maak op een andere manier te publiceren via de Diensten een van de volgende:

8. Trademarks

Billbooks has been legally registered globally for its business name and identity. In addition, graphics, logos, page headers, button icons, scripts, and service names included in or made available through any Billbooks Service are trademarks or trade dress of Billbooks in the U.S. and other countries. Billbooks's trademarks and trade dress may not be used in connection with any product or service that is not Billbooks's, in any manner that is likely to cause confusion among customers, or in any manner that disparages or discredits Billbooks. All other trademarks not owned by Billbooks that appear in any Billbooks Service are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by Billbooks.

9. Terugbetalingsbeleid

Registratie bedrijven op Billbooks en eerste 3 facturen zijn gratis. Dit is om u te helpen begrijpen en de software te ervaren voor de aankoop van meer factuur kredieten of pakketten. Als je je er de aankoop van de factuur kredieten en pakketten zal geen terugbetalingen of overdrachten (zelfs als u besluit om uw rekening te beëindigen).